Özellikleri;

ÖLÇÜ STANDARDI
TS 708: 2010 “Çelik – Betonarme için – Donatı çeliği”
BOYUT VE TOLERANS STANDARDI
TS 708: 2010 “Çelik – Betonarme için – Donatı çeliği”
TS EN ISO 15630-1 “Çelik – Betonarme Ve Ön Gerilmeli Beton İçin- Deney Metotları-
Bölüm1: Donatı Çubukları, Halatı ve Teli”
KALİTE STANDARDI
TS 708: 2010 “Çelik – Betonarme için – Donatı çeliği”

ÇEKME TEST VE % UZAMA:

TS 708: 2010 “Çelik – Betonarme için – Donatı çeliği”
TS EN ISO 15630-1“Çelik – Betonarme Ve Ön Gerilmeli Beton İçin- Deney Metotları- Bölüm1: Donatı Çubukları, Halatı ve Teli”

  • Nitelendirme Kriteri: Aşağıdaki tabloda kalitelere göre özellikler verilmiştir.

 

Tip Düz Yüzeyli Nervürlü
Sınıf S220 S420 B420B B420C B500B B500C
Akma dayanımı
Re (N/mm2)
220 420 420 420 500 500
Çekme dayanımı
Rm (N/mm2)
340 500 - - - -
Çekme dayanımı/Akma
dayanımı oranı
Rm/Re
min. 1,20 min. 1,15 min 1,08 ≥1,15
≤1,35
min. 1,08 ≥1,15
≤1,35
Deneysel akma
dayanımı/Karakteristik Akma
Dayanımı Oranı
React./Renom. (Max.)
- 1,30 - 1,30 - 1,30
Kopma Uzaması (min.)
A5 (%)
18 10 12 12 12 12
Max. Yükle toplam
Uzama (min.)
Agt(%)
- - 5 7,5 5 7,5

Ürün Sıcak Markalarımız;

9:
Ülke Kodu(Türkiye)
G:
G Uygunluk belgesi sonrası kullanılan işaret.
6:
Uygunluk değerlendirme yapan kuruluşun kodu(Bva Belgelendirme Kuruluşuna Çevre ve Şehircilik Bakanlığının verdiği kod)
1:
Şirketimizin kodu (Belgelendirme kuruluşunun şirketimize verdiği kod-Ülkemizde ilk G Uygunluk alan şirket olduğumuzdan 1 numara verilmiştir.
Şirketimizin ürünlerinin ayırt edilebilmesi için aşağıdaki gibi üzerine şirket adımız yazılmaktadır.