HAFTALIK BÜLTEN - 24.09.2022

Resim

TCMB kararı: TCMB, politika faizini 100 baz puan indirdi.

TCMB, para politikası kararında, politika faizini 100 baz puan düşürerek %12’ye çekti. Karar metninde öne çıkan noktalar: Küresel Ekonomik Görünüm: TCMB, jeopolitik risklerin ekonomik faaliyetler üzerindeki zayıflatıcı etkisine vurgu yapmaya devam etti. Küresel büyüme tahminlerinde aşağı yönlü güncellemelerin ve resesyon riskinin ise devam ettiğinibelirtti. Küresel enflasyondaki yüksek seyre ilişkin ise; gelişmiş ülke merkez bankalarının artan enerji fiyatları ve arztalep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgularına dikkat çekmeye devametti. Yurt İçi Ekonomik Aktivite: TCMB, güçlü bir ilk yarıyılın ardından Temmuz’dan beri öncü göstergelerde zayıflayan dıştalebin etkisiyle büyümede bir yavaşlama gözlendiğinibelirtti. Cari denge tarafında ise özellikle beklentilerin üzerindeki turizm gelirlerinin katkısının devam ettiği vurgusu hakim. Cari denge üzerindeki riskler ise enerji fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı olarakbelirtildi. Enflasyon Görünümü: TCMB; enflasyonda yaşanan yükselişte, jeopolitik gelişmelerin sebep olduğu enerji maliyet artışlarının gecikmeli ve dolaylı etkilerinin, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şoklarının etkili olmaya devamettiğini vurguladı. Kredi Görünümü: TCMB, sürdürülebilir fiyat istikrarının kurumsallaşması amacıyla tüm politika araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme sürecine devam etmekte olduğunu belirtti. Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edileceğini de belirtti. Para Politikası: TCMB; küresel büyümeye yönelik belirsizlikler ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olmasının önem arz ettiğini ve bu çerçevede politika faizinin 100 baz puan düşürüldüğünü vurguladı. TCMB, mevcut görünüm altında güncellenen politika faiz düzeyinin ise yeterli olduğunu değerlendirdi. Geçtiğimiz aya göre karar metninde yapılan değişikliklersonrasında verilen mesajlardanöne çıkanlarise: İktisadi faaliyete ilişkin yüksek frekanslı göstergelerdeki yavaşlama sinyalleri son iki aydaki faiz indirimlerinin temel gerekçesi konumunda. Dış talepteki yavaşlamaya yapılan vurgu, önümüzdeki dönemde küresel ekonomideki yavaşlamanın devam etmesi/derinleşmesi durumunda iç talebi desteklemeye yönelik ilave adımların gelebileceğişeklinde yorumlanabilir.

  • svg
    +90 850 308 61 00
X